עידו דרופיבסקי

עידו דרופיבסקי

ראש אגף תפעול ואחזקה צפון ומנהל מרחב צפונית, נתיבי איילון

הרצאות מפי עידו דרופיבסקי:

דוברים נוספים באירוע Elios 3 on the road - Israel 2022 conference

Open Accessibilty Menu